martes, 24 de abril de 2012

The World of M. C. Escher



Enjoy the work of M. C. Escher, a brilliant mathematician and an excellent artist...






  

No hay comentarios:

Publicar un comentario